Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti vydaná Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Kategorie Věk dítěte Procentuální rozmezí
1. 0–5 let 11–15 %
2. 6–9 let 13–17 %
3. 10–14 let 15–19 %
4. 15–17 let 16–22 %
5. 18 a více let 19–25 %

Tato tabulka má pouze doporučující charakter. Výše výživného může být dále upravena s ohledem na okolnosti konkrétního případu, odvíjí se vždy od odůvodněných potřeb dítěte a schopností, možností a majetkových poměrů povinného rodiče. Nicméně, je možné si na základě této tabulky vytvořit představu, v jakém rozpětí se bude výše výživného pravděpodobně pohybovat a jak vysoké výživné soud vyměří. Výše výživného se počítá z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče.